Kornai András honlapja

Angol honlap/IN ENGLISH

András Kornai GIF Kornai András matematikai kisdoktoriját 1983-ban kapta az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, témavezetôje Ajtai Miklós volt. Nyelvészetbôl 1988-ban kandidált az MTA Nyelvtudományi Intézet 13-as szobájában, témavezetôje Kiefer Ferenc volt. 1991-ben PhD-zett nyelvészetbôl a Stanford egyetemen, témavezetôje Paul Kiparsky volt. Nagydoktoriját 2001-ben védte meg, 2003-ban nevezik ki tiszteletbeli tanárnak a Mûgyetem Média Oktató és Kutató Központjába, 2007 októberében habilitál. Az algebra tanszék professzora, a Boston University Department of Computer Science kutatója, és az MTA SZTAKI nyelvtechnológiai kutatócsoportjának vezetóje. A matematika és a nyelvészet metszetében minden érdekli.

Language Death in the Digital Age

Anyám

Publikációk

Oktatás

NAACL '03 Workshop on the Analysis of Geographic References

Matematikai Nyelvészet

Optikai Karakterfelismerés

Ecai '96 Workshop on Extended Finite State Models of Language

Knowledge Home

SzóSzablya

Hindi fontok

Dixel

Locations of visitors to this page

BME Matematika Intézet

Egry J. u 1
H-1111 Budapest


Mindig mondtam