A rögzített zene kultúrtörténete

 

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Tárgyfélév

BMEGT43A066

őszi-tavaszi

2+0+0f

 2

magyar

1/1

 

A tantárgy előadója:

Vályi Gábor

e-mail: valyi kukac mokk.bme.hu

web: http://mokk.bme.hu/Members/valyi

fogadóóra: ST épület 306 szerda 14.00-16.00

 

A kurzus időpontja és helyszíne:

kedd 16.15-17.45 ST 426

 

Kurzus célkitűzései:

A kurzus célja a technológia és tágan értelmezett kultúra közötti kölcsönös meghatározottság és egymásrahatás bemutatása a hangrögzítés és a zene kontextusában.

Az egyes információrögzítési, -feldolgozási, -tárolási és -disztribúciós technológiák nem csupán a kulturális termékek elérhetőségére vannak hatással (ár, példányszám, terjesztési csatornák), de alapvetően befolyásolják a kulturális kánonok alakulását, illetve az egyén szintjén a kulturális termékek befogadását, értelmezését és társadalmi használatát is. Ugyanakkor alapvetően hibás az egyoldalú determinizmus feltételezése, hiszen a műszaki fejlesztések iránya és az új technológiák elterjedésének sebessége nem függetlenek egy adott társadalom kulturális igényeitől, gazdasági és politikai berendezkedésétől. A hangrögzítés több, mint száz éves története jól illusztrálja ezt a dinamikát.

A rögzített zenei termékek előállításának és használatának terén - a kulturális termelés és fogyasztás egyéb területeihez hasonlóan - egyenlőtlenül oszlanak meg a kulturális reprezentációhoz fűződő jogok és lehetőségek az egyes egyének és társadalmi csoportok között. A kulturális termelés és fogyasztás a puszta szórakozás és szórakoztatás szféráján túl a jelentések társadalmi újra-tárgyalásának színtere is. A kurzus célja, hogy az elvont ideológiai/hatalmi konfliktusok jelentőségét gyakorlati példálkon keresztül mutassa be, illetve jelezze a technológia szerepét a kulturális erőviszonyok alakulásában.

A kurzus elméleti megközelítése egyaránt táplálkozik a kritikai kultúrakutatásból (cultural studies), a média elméletből (media studies), a kulturális termelés és fogyasztás szociológiájából, illetve a pop-zenével foglalkozó kritikai és esztétikai irodalomból (popular music studies). A tantárgy a hangrögzítés technológia-története mellett áttekinti a zeneipar eddigi történetét és működési logikáját, a hangarchiváció és gyűjtés főbb területeit, a rögzített zenéhez kapcsolódó egyéb kulturális használatokat. Kiemelt hangsúlyt kap a félév során a már rögzített zenei felvételeket új művek alapanyagául használó avant-garde / kísérleti zene, digitálisan készített pop-zene és DJ-kultúra bemutatása, illetve az a hangminta alapú zenéhez kapcsolódó szerzői jogi dilemmák körüljárása.

 

A kurzus elvégzése a hallgatók számára a következő területekre nyújt betekintést:

 

a hangrögzítés technika története (rögzítési technológiák és médiumok)

a zeneipar (a hanglemezcégek, a lejátszó berendezéseket gyártó cégek és a zenét népszerűsítő média) története és működése

a hangarchiváció kérdései

a hangmérnök feladatkörének és státuszának átalakulása

a modern elektronikus alapú zenei formák gyökerei és kompozíciós gyakorlata.

 

 

A kurzus teljesítésének követelményei:

rendszeres, aktív részvétel az órákon;

egy önállóan előállított zenéhez kapcsolódó alkotás (zene, lemezborító terv) és az azt magyarázó 6000 leütés hosszúkísérő esszé megírása,  vagy egy önállóan elkészített 12000 leütés hosszú, a kurzus témájához kapcsolódó, az előadóvalelőzetesen egyeztetett esszé megírása.

 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

Az órák minimum 70%-án kötelező a részvétel, ennek hiányában a kurzus elégtelen (1) érdemjeggyel zárul.

December 18. után dolgozatot nem fogadunk el, aki ezt lekési, elégtelen (1) érdemjeggyel zája a félévet.

A dolgozatokban felhasznált szakirodalmat a tudományos hivatkozás szabályainak megfelelően kell feltűntetni! Amennyiben egy dolgozatban nem nyomonkövethető, hogy a szerző pontosan milyen forrásokra támaszkodik, mikor és mit idéz, azt automatikusan plágiumnak tekintem és elégtelen (1) érdemjeggyel honorálom.

 

 

Részletes tematika és kötelező irodalom

 

1. Kurzusindítás (2010.02.09.)

 

2.  A hangrögzítés technológiatörténete I: az ónfóliától a mikrobarázdás hanglemezig (2010.02.16.)

Hogyan készül a hanglemez? 1.rész 2.rész

 

3. A hangrögzítés technológiatörténete II: a magnószalagtól az mp3-ig  (2010.02.23.)

Straw, Will (1995) "Érték és sebesség: az óriás kislemez, mint médium és műtárgy" in Replika, Vol. 49.

 

4. Hanglemezipar I: a lemezipari óriásvállalatok (2010.03.02.)

Lakatos Zoltán (2005) "A hanghordozó-piaci kereslet szerkezete és a zeneipar kilátásai a digitális technológia korában" In Médiakutató 2005. Nyár

 

5.  Hanglemezipar II: független cégek (2010.03.09.)

Maughan, Tim és Smith, Richard J. (2000) ,,Ifjúsági kultúra és posztfordiánus gazdaság” In.: Replika,  Vol. 39. p. 75-91.

 

6. Formátumváltások kulturális következményei: a bakelit-kor hordaléka (2010.03.16.)

Vályi Gábor (2005) "Valami tempósabb lemezed nincsen?" In: Café Bábel NO. 52 (Tempó)

 

7. Hangarchívumok: az állami intézményektől a fájlcserélőkig  (2010.03.23.)

György Péter (2002) "Élő Archívum III -  Hangok a múltból" In Élet és Irodalom, Vol. 46 No. 9

 

8. Zenehallgatás I: bakelit-hulladék  (2010.03.30.)

 

9.  A zajok művészei - zenei avant garde és az új technológiák (2010.04.06.)

Kim Cascone (2003) A hiba esztétikája:„poszt-digitális” tendenciák a kortárs komputerzenében." In Balkon 2003/12.
 

10. Stúdiómágusok -  a hangmérnökök útja a zenei alkotásig (2010.04.13.)

Vályi Gábor (2004) "Rögzített forrásból" In Bábel No. 45-46. Forrás.

 

11. DJ kultúra (2010.04.20.) 

Bóta Barnabás és Fülöp Zoltán (2000) ,,A keverő is hangszer. Beszélgetés magyar DJ-kkel" in: Replika,  Vol. 39. Elérhető az interneten:

 

12. Mix, remix, bootleg, mashup és a szerzői jog  (2010.04.25.)

Gyenge Anikó (2002) „Zeneművek átdolgozása a szerzői jogban” in Iparvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, október.

 

13. Zenehallgatás II: mix-remix történet (2010.05.04.)

 

14. Kurzuszárás, filmvetítés: Scratch (2010.05.04.)